.

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ

NỘI QUY KÝ TÚC XÁ Cập nhật: 28/12/2017 09:25 (GMT +7)      UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI

Xem thêm »

QUY CHE CONG TAC HSSV

QUY CHE CONG TAC HSSV Cập nhật: 28/12/2017 09:33 (GMT +7) QUY CHE CONG TAC HSSV admin In trang này   Tạo bản in   Gửi qua

Xem thêm »

ĐOÀN THANH NIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN Cập nhật: 13/01/2010 17:27 (GMT +7)   ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ GIA LAI I.GIỚI

Xem thêm »

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Cập nhật: 27/04/2018 14:49 (GMT +7) TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG  – CÔNG TY TNHH MTV MÍA ĐƯỜNG TTC ATTAPEU. CLICK ĐỂ

Xem thêm »