DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA - TRUNG TÂM
Cập nhật: 18/04/2018 12:35 (GMT +7)

DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA - TRUNG TÂM

 

TT

 

Họ và tên

 

Năm sinh

 

Trình độ

chuyên môn

 

Chức vụ

 

Số điện thoại/Email

            PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

1

Nguyễn Thanh Minh

1974

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Trưởng Phòng TC-HC

0914.150.723

thanhminh.tcn@gmail.com

2

Nguyễn Thi Thao

1965

Cử nhân Luật

Phó trưởng

phòng TC-HC

0986.783.365

Nguyenthithaodngl@gmail.com

3

Nguyễn Đức Thắng

1981

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Phó trưởng

phòng TC-HC

0935.253.268

            PHÒNG ĐÀO TẠO

4

Trương Thị Hằng

1981

Thạc sĩ QLGD

Trưởng phòng

Đào tạo

0935.067.678

truongthihanggl@gmail.com

5

Trịnh Văn Thành

1977

Thạc sĩ

Mạng và HTĐ

Phó Trưởng

phòng Đào tạo

01654.577.779

6

Đinh Thị Ngoan

1982

 Thạc sĩ

Kỹ thuật điện

Phó Trưởng

phòng Đào tạo

01672.145.899

            PHÒNG KẾ TOÁN

7

Trần Thị Ngọc Quỳnh

1981

Cử nhân Kế toán tài chính

Phụ trách phòng

Kế toán tài chính

0169.3977.684

quynhcdngialai@gmail.com

8

Huỳnh Ngọc Tình

1979

Cử nhân

Kế toán tài chính

Phó Trưởng phòng

Kế toán tài chính

0905.264.998

tinhcdngialai@gmail.com

            PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

9

Bùi Đức Dũng

1981

 Kỹ sư

Kỹ thuật Điện

Phụ trách phòng

CT.HSSV

 

10

Tôn Nữ Thùy Trang

1984

Cử nhân Hóa học

Phó Trưởng

phòng CT.HSSV

0914.730.027

11

Phạm Như Phẩm

1983

Thạc sĩ Vật lý

kỹ thuật

Phó Trưởng

phòng CT.HSSV

0985.528.489

             PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ - TIẾP XÚC DOANH NGHIỆP

12

Phạm Anh Tiến

1980

Thạc sĩ

Kỹ thuật cơ khí

Phụ trách phòng

VTTB - TXDN

0914.287.889

anhtiencdngl@gmail.com

              TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC – LÁI XE

13

Trần Văn Trọng

1968

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Giám đốc Trung tâm NN-TH-Lái xe

0905.023.607

tranvan_trong2009@yahoo.com.vn

14

Huỳnh Thị Minh Hiếu

1979

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Phó Giám đốc Trung tâm NN-TH-Lái xe

01684.148.522

thaotuanhieu@gmail.com

             KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

15

Huỳnh Ngọc Thuận

1977

Thạc sĩ

Tự động hóa

Trưởng Khoa

Điện-Điện tử

01669.715.724

16

Võ Thanh San

1977

Thạc sĩ

Tự động hóa

Phó Trưởng

Khoa Điện-Điện tử

0914.171.347

             KHOA CƠ KHÍ -ĐỘNG LỰC

17

Dương Xuân Quảng

1981

Thạc sĩ

Chế tạo máy

  Trưởng Khoa

Cơ khí-Động Lực

0905.565.631

18

Võ Ngọc Hoàng

1968

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Phó Trưởng Khoa

Cơ khí-Động Lực

0914.324.894

             KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

19

Vũ Thị Hồng Mến

1983

Thạc sĩ

Ngôn ngữ học

Trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0905.600.155

20

Doãn Thị Thanh Tú

1984

Thạc sĩ

Triết học

Phó trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0985.827.037

21

Lê Văn Trung

1960

Cử nhân Luật

Phó trưởng khoa

Khoa học cơ bản

0905.131.312

             KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – NGHIỆP VỤ

22

Hà Xuân Thủy

1970

Thạc sĩ

Khoa học máy tính

Trưởng khoa

CNTT-NV

0914.234.529 hxthuy70@gmail.com

              KHOA DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG

23

Nguyễn Kim Ngọc

1967

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Trưởng khoa Dạy nghề phổ thông

0903.598.906 nguyenkimngoc55@gmail.com

24

Dương Hải Yến

1981

Kỹ sư

Công nghệ may

Phó Trưởng khoa Dạy nghề phổ thông

0168.204.607

              KHOA XÂY DỰNG

25

Nguyễn Kia

1961

Kỹ sư

Xây dựng

Phụ trách khoa Xây dựng

0988.130.437

             KHOA NÔNG NGHIỆP – CÔNG TÁC XÃ HỘI

26

Hoàng Văn Đáp

1958

Kỹ sư

Cơ khí CTM

Trưởng khoa Nông nghiệp

0905.774.655

27

Tạ Thị Điệp

1986

Thạc sĩ

Công tác xã hội

Phó Trưởng phòng Công tác HS-SV

0983.059.053

 

  • CDNGL