HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
Cập nhật: 14/03/2018 16:33 (GMT +7)

 HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI

                                                                                                                 
                                                                                                              ths. Vũ Thị Hồng Mến

Ngày 07/02/2018, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Gia La đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Điều – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đến dự, chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo đánh giá tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ  Nhà trường năm 2017 và phương hướng  nhiệm vụ chính trị năm 2018. Theo đó, năm 2017 với nhiều thuận lợi và khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, các mặt hoạt động của Nhà trường cơ bản đạt và vượt kế hoạch, giữ vững ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBGV, CNV; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Báo cáo cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và các giải pháp chủ yếu trong lãnh đạo nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo; nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể quần chúng; công tác xây dựng Đảng…

Năm 2017,  Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Gia Lai đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đạt được kết quả như trên là nhờ vào sự đoàn kết thống nhất giữa ý chí và hành động; cố gắng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của tập thể Cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Trường Cao đẳng nghề Gia Lai. Để ghi nhận, biểu dương những thành tích đáng khích lệ trên. Đảng ủy Trường đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Một số hình ảnh hội nghị:

   

Đại diện các Chi bộ phát biểu tại Hội nghị

 

Khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

  • CDNGL