trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo

 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
MOT SO HANH VI VI PHAM VA KHUNG XU LY KY LUAT
Cập nhật: 28/12/2017 09:03 (GMT +7)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY ĐỊNH

KHUNG XỬ LÝ MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số  684 /QĐ-TCĐN ngày  06  tháng 12  năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Gia Lai)
 

 

STT

Nội dung vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý 

Ghi chú

Nhắc nhở trước lớp

Kiểm điểm trước lớp

Khiển trách

Cảnh cáo

Buộc thôi học

 

1

Nghỉ học không phép hoặc quá phép

(Đối với các môn học lý thiết thì cộng dồn số tiết nghỉ thành 1 buổi 5 tiết)

      2-3 buổi/tháng

     4-5 buổi/tháng

     6-7 buổi/tháng

-      8 buổi/tháng

- Bị khiển trách 2 tháng liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tháng liên tiếp.

- Nghỉ trên 12 buổi trong một tháng.

- 7 buổi: GVCN làm với phụ huynh.

- 8 buổi: GVCN + P.CTHSSV làm với phụ huynh.

 

2

Nghỉ học liên tục trong một tuần không lý do

        1 buổi/tuần

        2 buổi/tuần

      3 buổi/tuần

     4-5 buổi/tuần

     6 buổi (sau khi làm việc với phụ huynh)

- 6 buổi báo đào nhiệm, làm việc phụ huynh, sau 1 tuần nếu không có phản hồi của Gia đình thì buộc thôi học.

3

- Đến muộn giờ học, giờ thực tập quá 10 phút.

- Bỏ tiết học, bỏ giờ học

- Làm mất trật tự, làm việc riêng trong giờ học

     3-4

  lần/tháng

     5-6

 lần/tháng

      7-8

lần/tháng

 -    9

lần/tháng

- Bị khiển trách 3 tháng liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tháng liên tiếp.

- Vi phạm trên 15 lần trong một tháng.

- 4 lần: GVCN làm với phụ huynh.

- 9 lần: GVCN + P.CTHSSV làm với phụ huynh.

 

4

Sử dụng điện thoại trong giờ học/giờ thực hành

    1-2    lần/tuần

 

     3-4         lần/tuần

 

 

 

- 4 lần: GV thu điện thoại.

- GVCN làm với phụ huynh.

5

- Không tham gia chào cờ đầu tháng.

 

 

 

    1 tháng

 

 

 

      2      tháng liên tiếp

 

 

 

      3 tháng liên tiếp

 

 

 

      4

tháng liên tiếp

 

- 2 tháng: GVCN làm với phụ huynh.

- 3 tháng: GVCN + P.CTHSSV làm với phụ huynh.

6

- Uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia trong giờ học.

       1     lần/tuần

       2     lần/tuần

       3     lần/tuần

 -     4     lần/tuần

- Bị khiển trách 2 tuần liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tuần liên tiếp.

- vi phạm trên 6 lần trong một tuần.

- 2 lần: GVCN làm với phụ huynh.

- 4 lần: GVCN + P.CTHSSV làm với phụ huynh.

 

7

Làm dơ bẩn vệ phòng học, xưởng thực hành, nơi công cộn, KTX.

     1-2 lần/tháng

       3       lần/ tháng

        4 lần/tháng

 -    5-6 lần/tháng

- Bị khiển trách 3 tháng liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tháng liên tiếp.

- Vi phạm trên 8 lần trong một tháng.

- 3 lần phạt dọn vệ sinh các khu vực vi phạm 1 tuần.

- 3 lần: GVCN làm việc với phụ huynh.

 

8

Cố ý làm hư hỏng tài sản của nhà trường và KTX.

 

        1 lần/tháng

     2 lần/tháng

-      3 lần/tháng

- Bị khiển trách 2 tháng liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tháng liên tiếp.

- Vi phạm trên 5 lần trong một tháng.

- 2 lần: GVCN + P.TC HSSV mời phụ huynh.

- Tùy theo giá trị tài sản phải bồi thường thiệt hại.

9

- Hút thuốc lá trong giờ học, thực hành, phòng thí nghiệm và nơi cấm hút thuốc theo quy định

- Không mang bảng tên.

     1-2 lần/tuần

    3-4 lần/tuần

      5 lần/tuần

-     6-7 lần/tuần

- Bị khiển trách 3 tuần liên tiếp.

- Bị cảnh cáo trong 2 tuần liên tiếp.

- Vi phạm trên 15 lần trong một tuần.

- 4 lần: GVCN mời phụ huynh lên làm việc.

- 6 lần: GVCN + P.CTHSSV làm với phụ huynh

 

10

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử dụng sản phẩm văn hoá đồi trụy hoặc tham gia các hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái phép

 

 

       1 lần/khóa

      2 lần/khóa

 

Từ lần thứ 3 trở đi,  tuỳ theo mức độ có thể bị buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật

11

- Gây gổ, đánh nhau; trộm cắp tài sản trong và ngoài nhà trường.

- Chơi cờ bạc dưới mọi hình thức

- Đưa phần tử xấu vào trường, ký túc xá gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

- Vô lễ với thầy, cô giáo, cán bộ, công chức, nhân viên của nhà trường.

- Thi hộ hoặc nhờ người khác thi hộ.

 

 

 

       1 lần/khóa

Vi phạm trong thời gian thi hành kỷ luật cảnh cáo.

- 1 lẩn: GVCN + Phòng CT HSSV mời phụ huynh.

- Nghiêm trọng, buộc thôi học, giao cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

 

 

 

 

 

 

12

Lôi kéo, kích động biểu tình trái pháp luật; chứa chấp, môi giới, hoạt động mại dâm; sử dụng, buôn bán, tàn trữ chất ma túy; sử dụng, buôn bán vũ khí, chất nổ chất dễ cháy, hàng cấm theo quy định của nhà nước.

 

 

 

 

  1 lần/khóa

Giao cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

13

Có hành vi gian lận trong học tập, thi, kiểm tra

 

 

 

 

 

Xử lý theo "Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp";

Tuỳ theo mức độ có thể xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học hoặc giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

14

Không đóng học phí đúng quy định và quá thời hạn nhà trường cho phép

 

 

 

 

 

Xử lý cấm thi hết mô đun/môn học theo học kỳ

 

Ghi chú:

- HSSV vi phạm một trong những lỗi trong khung xử lý phải hạ 1 bậc rèn luyện.

+ Nếu bị Khiển trách không xếp loại quá mức Trung bình-khá.

+ Nếu bị Cảnh cáo trở lên không xếp loại quá mức Trung bình.

- Từ mức độ khiển trách trở lên trình tự xử lý theo Điều 19 của Quy chế này.


     

                     Gia Lai, ngày        tháng       năm 2017 

                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                    ThS. Phạm Văn Điều

 • admin
 • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
  CÁC TIN LIÊN QUAN
  LỚP CÔNG TÁC XÃ HỘI 2016.B2 THAM QUAN, THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT (26/12/2017)
  HƯỞNG ỨNG NGÀY HỌC SINH - SINH VIÊN VIỆT NAM (26/12/2017)
  CÁC BIỂU MẪU HỌC SINH SINH VIÊN (10/03/2016)
  CÁC TIN KHÁC
  CÂU HỎI PHẦN THI ỨNG XỬ - CUỘC THI SINH VIÊN THANH LỊCH (19/04/2019)
  DANH SÁCH TỔNG HỢP ĐIỂM CUỘC THI SINH VIÊN THANH LỊCH VÒNG 1 (19/04/2019)
  ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI “SINH VIÊN THANH LỊCH” NĂM 2019 (08/04/2019)
  Chương trình "Tư vấn, tuyển sinh-hướng nghiệp" (02/04/2019)
  KHAI MẠC HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP CƠ SỞ 2018-2019 (14/03/2019)
  TUYỂN DUNG LAO ĐỘNG THÁNG 3/2019 (08/03/2019)
  TẬP HUẤN " QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ" (08/03/2019)
  “ Thắp sáng tương lai - Tết ấm cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2019” (28/01/2019)
  Tết Sum vầy – Xuân tình nguyện (15/01/2019)
  Hội thảo Định hướng chiến lược và giải pháp phát triển Trường Cao đẳng nghề Gia Lai (12/01/2019)
  Lên đầu trang


  Thành tích


   
   
   
   
   
  Đơn vị liên kết

  Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
  Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Diên Phú – TP Pleiku – Gia Lai
  Điện thoại: 0593.825001 – Fax: 0593.867739
  Email: info@cdngl.edu.vn
  Bản quyền thuộc Khoa CNTT-NV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]