Trường Cao Đẳng Gia Lai TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI -> Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe
trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
Giới thiệu Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe
Cập nhật: 08/06/2021 09:31 (GMT +7)

TRUNG TÂM TIN HỌC- NGOẠI NGỮ VÀ

ĐÀO TẠO LÁI XE

  

1. THÔNG TIN CHUNG

- Tên đơn vị: Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo Lái xe viết tắt là (TT TH-NN&ĐTLX)

- Địa chỉ: Trụ sở chính Trường Cao đẳng Gia Lai Đường Trần Nhật Duật - Khu đô thị Diên Phú - Tp Pleku Gia Lai.

- Cơ sở II Thôn 6 Xã Trà Đa Tp Pleiku Gia Lai

- Email: (trungtam.th.nn.lx.gialai@gmail.com)

- Facebook: (TrungTamTinHocNgoaiNguLaiXeGiaLai)

2. TỔ CHỨC NHÂN SỰ

          Giám đốc Trung tâm

 

 

     ThS. Trần Văn Trọng

     Điện thoại: 0905023607

     Email: Tranvan_trong2009@yahoo.com.vn

 

          Viên chức, nhân viên và cộng tác viên của Trung tâm:

TT

Họ và tên

Chuyên môn

ĐT/Ghi chú

01

Trần Văn Hải

ThS. Quản lý giáo dục, Lái xe B2

0915742359

02

Trường Văn Cường

CN. Công nghệ thông tin

0971005379

03

Nguyễn Thị Mộng Nguyệt

CN Tài chính ngân hàng

0382280177

04

Lê Thị Mai Sương

CN Ngoại ngữ Anh

097108405

05

Trần Ngọc Tuấn

ThS. Khoa học máy tính

Phòng QT- VTTB

06

Đào Văn Hiển

ThS. Khoa học máy tính

GV Khoa Đ-ĐT-TH

07

Huỳnh Thị Minh Hiếu

ThS. Khoa học máy tính

Phòng ĐBCL

08

Trần Thị Giao

CN. Công nghệ thông tin

GV Khoa Đ-ĐT-TH

09

Nguyễn Thị Thảo

ThS. Ngôn Ngữ Anh

TT Tuyển sinh

10

Đào Thị Xuân Kiều

ThS. Ngôn Ngữ Anh

GV Khoa KH CB

11

Đỗ Đức Kiên

ThS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

12

Võ Ngọc Hoàng

KS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

13

Đoàn Xuân Truyền

KS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

14

Trần Hữu Hào

KS. Công nghệ ô tô, Lái xe C

GV Khoa ĐL-MNN

15

Đinh Quốc Dương

ThS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

16

Dương Quang Vinh

ThS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

17

Vũ Hưu Toàn

KS. Công nghệ ô tô, Lái xe B2

GV Khoa ĐL-MNN

18

Nguyễn Văn Toàn

KS. Cơ khí chế tạo, Lái xe C

GV Khoa ĐL-MNN

19

Lê Trung Dũng

CN. Giáo dục thể chất, Lái xe C

Phòng CT HSSV

 3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Chức năng:

   1. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe và hoạt động đào tạo khác trong phạm vi được giao;

   2. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để thực hiện nhiệm vụ được giao; 

   3. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai phê duyệt.

   4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm. Chuyển giao các sản phẩm tin học, các dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh lĩnh vực điện tử, Tin học và thiết bị ứng dụng .

   5. Nghiên cứu, ứng dụng thành tiụ khoa học, công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác ngiệp vụ thư viên, cổng thông tin điện tử.

   6. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình và sát hạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BGTVT, BTBXH và Trường Cao đẳng Gia Lai.

   7. Điều tra nhu cầu học Tin học Ngoại ngữ và lái xe, công nghệ thông tin-Truyền thông trong và ngoài trường để có kế hoạch đào tạo.

   8. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật và qui chế nội bộ của Trung tâm và Trường Cao đẳng Gia Lai.

   9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 - Nhiệm vụ:

   1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe;
       a.Tổ chức đào tạo tin học, ngoại ngữ.
       b. Bồi dưỡng cho cán bộ, VC và HS, SV nhà trường và các đối tượng xã hội có nhu cầu; Tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận theo chuẩn đầu ra cho HS, SV nhà trường, đáp ứng yêu cầu xã hội hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ Tin học Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe người học theo chương trình không chuyên Ao A1,A2,B1,B2,C, C2, xe điện dưới 4KW và kỷ thuật viên hoặc cao hơn.
       c. Liên kết đào tạo với các trung tâm, các cơ sở Ngoại ngữ - Tin học của các trường Cao đẳng, đại học (có chức năng) khác để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Trung, Pháp, tiếng Pana khi được cấp phép), Tin học cơ bản, Tin học nâng cao, công nghệ thông tin truyền thông cho cán bộ giáo viên, HSSV và người có nhu cầu.
       d. Đào tạo lái xe bao gồm: Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khoá khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của trường và cơ quan quản lý chuyên ngành về công tác đào tạo và sát hạch lái xe; bao gồm các lớp lái xe mô tô hạng A1, máy cày hạng A4, các lớp đào tạo lái xe ô tô hạng B1, B2, C và nâng cấp đến hạng E;
Quản lý các hoạt động của Trung tâm sát hạch lái xe loại 3; tổ chức sát hạch lái xe các hạng Ao A1, A4 , xe điện theo chức năng, nhiệm vụ quy định;
       e.Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu giáo dục nghề nghiệp khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
       f. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người học thuộc đơn vị mình; 
      g. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và sát hạch lái xe theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị giáo dục nghề nghiệp;
      h. Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá định kỳ và đột xuất việc thực hiện các quy định về đào tạo và sát hạch lái xe;

       i. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để đánh giá trình độ Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, BGTVT, BTB và XH. Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ viên chức GDNN

   2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ

       a, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Tin học - Ngoại ngữ và Đào tạo lái xe theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Cao đẳng nghề Gia Lai.

      b, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ viên chức GDNN, cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai.

        c, Liên kết tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng hạng giáo viên ngành giáo dục và giáo viên giáo dục nghề nghiệp Hạng III, II, I.

   3. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ  không chuyên đạt các trình độ Tin học CB, NC , A1, A2, B1, B2, C.. , và cao hơn.

   4. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Trường Cao đẳng Gia Lai để liên kết đào tạo về đào tạo lái xe.

    5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai giao.

 4. HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG

          - (Hình chụp tập thể phòng) 

 • Trường Cao đẳng Gia Lai
 • In trang này   Tạo bản in   Gửi qua Email   Gửi phản hồi
  CÁC TIN KHÁC
  Ngày hội tuyển dụng dành cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Gia Lai hoàn thành kỳ thi TN Nghề tháng 9/2021 (17/09/2021)
  CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH - HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN KHOA : - VĂN HÓA NGHỆ THUẬT - NGHIỆP VỤ DU LỊCH - CƠ KHÍ XÂY DỰNG (28/07/2021)
  CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN TUYỂN SINH- HƯỚNG NGHIỆP TRỰC TUYẾN: KHOA CƠ KHÍ - XÂY DỰNG KHOA NGHIỆP VỤ DU LỊCH KHOA ĐỘNG LỰC - MÁY NÔNG NGHIỆP (28/07/2021)
  TUYỂN DỤNG THÁNG 7/2021 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 18.1 TUYỂN DỤNG (26/07/2021)
  Lễ công bố Quyết định của Hiệu trưởng về bổ nhiệm viên chức quản lý (26/07/2021)
  Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa trường Cao đẳng Gia Lai và Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh Gia Lai (15/07/2021)
  Báo cáo vòng sơ loại các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp năm học 2021. (14/07/2021)
  Trường Cao đẳng Gia Lai đổi mới để phát triển nhanh hơn (06/07/2021)
  DIỄN ĐÀN " TÌNH BẠN ĐẸP" - NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG (25/06/2021)
  Chương trình Tư vấn trực tuyến Tuyển sinh hướng nghiệp năm 2021 (24/06/2021)
  Lên đầu trang


  Thành tích


   
   
   
  Đơn vị liên kết

  Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI
  Địa chỉ: Khu Đ Thi Din Ph-TP Pleiku-tinh Gia Lai
  Điện thoại: 02693.825001 – Fax: 02693.867739
  Email: info@cdngl.edu.vn
  Bản quyền thuộc Khoa Điện-ĐT-Tin Học TRƯỜNG CAO ĐẲNG GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]