trực tiếp bóng đá

 
 
 
Liên kết

 
Quảng cáo
 

Hỗ trợ trực tuyến:

Chat trực tuyến với  Admin
Admin
Chat trực tuyến với Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
Chat trực tuyến với Phó Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng

 

Lượt truy cập:

xanga analyzer


 
 
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN TRÌNH ĐỘ A1, A2 KHÓA THI NGÀY 04/03/2020-08-03/2020 ( CHO HSSV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
THÔNG BÁO TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 03/2020
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 03/2020

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 03/2020

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 02/2020
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN THÁNG 02/2020

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ANH VĂN A, B, C QUỐC GIA
THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ANH VĂN A, B, C QUỐC GIA

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN, ANH VĂN A, B, C QUỐC GIA

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH B, C ANH VĂN KHÓA THI NGÀY 22/09/2019
DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH B, C ANH VĂN KHÓA THI NGÀY 22/09/2019

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH B ANH VĂN, QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH C ANH VĂN, KHÓA THI NGÀY 22/09/2019 - Tại Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI ANH VĂN A, B, C, và ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI ANH VĂN A, B, C, và ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI ANH VĂN A, B, C THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN NỘI DUNG ÔN THI Và CHỨNG CHỈ ĐƯỢC CẤP

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ A, B, C, và ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ A, B, C, và ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ A, B, C, và CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
THÔNG BÁO  LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ " ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN" - LỊCH THI GẦN NHẤT, LỊCH THI TIẾP THEO.

  

Thành tích


 
 
 
 
Đơn vị liên kết

Home     |      Giới thiệu    |      Đào tạo      |      Tin tức     |     Tìm kiếm      |      RSS Feed     |      Liên kết     |      Sơ đồ site

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
Địa chỉ: Thôn 6 – Xã Diên Phú – TP Pleiku – Gia Lai
Điện thoại: 0593.825001 – Fax: 0593.867739
Email: info@cdngl.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa CNTT-NV TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI. [Xem tốt nhất khi online ]